Bestyrelsen

Formand: Vacant
Næstformand: Vacant
Kasserer: Vacant
Sekretær: Vacant
Medlem: Vacant

Bladet, Grand Danois Klubben i Danmark

Ansvarlig redaktør: Vacant
Redaktør og layouter: Maibritt Jensen

Websitet, granddanoisklubben.dk

Ansvarlig redaktør: Vacant
Administrator & designer: Vacant

Vildtspor og spor

Ansvarlig bestyrelsesmadlem: Vacant
Ansvarlig: Katrine Lawaetz
Medlem: Michael Lyngby

Racespecifik Avlsstrategi (RAS)

Ansvarlig  bestyrelsesmedlem: Vacant
Ansvarlig: Katrine Lawaetz
Medlem: Cisse Hansen

Klubartikler

Hvalpeanviser

Ansvarlig: Vacant

Omplacering

Ansvarlig: Vacant