Bestyrelsen

Formand: Maggie Wandborg
Næstformand: Kim Pensdal
Kasserer: Karina Clausen
Sekretær: Mona Hauge
Bestyrelsesmedlem: Maibritt Larsen
Udstillingskoordinator: Kim Pensdal
Aktivitetskoordinator: Maibritt Larsen
1. Suppleant:
2. Suppleant:
Revisor (1):
Revisor (2):
Revisor suppleant:

Bladet, Grand Danois Klubben i Danmark

Ansvarlig redaktør: Maggie Wandborg
Redaktør og layouter: Maibritt Jensen

Websitet, granddanoisklubben.dk

Ansvarlig redaktør: Maggie Wandborg
Administrator & designer: Liselotte S.

Vildtspor og spor

Ansvarlig bestyrelsesmadlem:
Medlem: Katrine Lawaetz
Medlem: Michael Lyngby

Racespecifik Avlsstrategi (RAS)

Ansvarlig  bestyrelsesmedlem:
Medlem:
Medlem:

Klubartikler

Hvalpeanviser

Ansvarlig: 

Omplacering

Ansvarlig: